Skånsom og effektiv avlusing uten kjemikalier

I juni 2020 ankom vår nye båt, Smøla Viking, som huser et FLS-avluseranlegg – også omtalt som grønn avlusing. Grønn avlusing innebærer ingen kjemikalier og lav energibruk, og er svært skånsomt for laksen. Dette underbygger vårt mål om å være best på fiskevelferd.

Anlegget er oppdatert på en måte som gir enda høyere avlusningseffekt, og har en total kapasitet på over 200 t. pr. time.