Eines AS eier per i dag to båter og drifter tre båter for andre rederi.

Smøla Våg

I 2020 kjøpte vi brønnbåten «Hedda» og døpte den om til «Smøla Våg».

Les mer om kjøpet av båten her

Kapasitet

  • 22-23 tonn smolt

  • 60-70 tonn slaktefisk

  • 580 kubikk

En stor rød båt som heter smøla våg ute på sjøen

Foto: Per Rydheim

Smøla Viking

FLS avlusersystem, ingen kjemikalier kun bruk av sjøvann

4 linjer med makskapasitet på 200T/t

Trommelfilter for oppsamling av lus