Eines AS har 1. februar kjøpt alle aksjene i Aspire Norway (Asper Norway)

Eines AS har 1. februar kjøpt alle aksjene i Aspire Norway (Asper Norway AS), og vil dermed være et heleid datterselskap av Eines AS

Aspire Norway har siden oppstart primært vært leverandør av vakthold/stand -by tjenester for olje og gassindustrien med fartøyet Asper Victoria og har opparbeidet seg god erfaring innen området. Asper Victoria opererer med et mannskap på 4 pr skift og er fortiden i oppdrag for Vår Energy i Barentshavet.

En del av strategien til Eines er å se på andre aktuelle sektorer utenfor havbruksindustrien. Vi ser en økt etterspørsel på slike tjenester fremover, både mot olje og gass, men også for diverse bruprosjekt og fremtidig offshore vindmøllesatsing og stor tro på en positiv utvikling innen dette segmentet.

Svein Arve Iversen blir ny Daglig Leder i Aspire Norway. Han kommer fra stillingen Operativ leder i Eines.

0