BRØNNBÅT

Eines driver i dag brønnbåten Smøla Våg, og har store ambisjoner om vekst innen området. Smøla Våg er en ordinær brønnbåt på ca. 600 m3. Båten er bygd i 1984 og senere gått gjennom både forlenginger og flere store ombygginger for å tilpasses dagens og næringens behov og krav.

SPESIALTILPASSET BRØNNBÅT

Båten er spesialtilpasset for stamfiskmarkedet og er utstyrt med sorteringsutstyr på dekk for håndsortering av stor stamfisk.

Vi har alltid fiskevelferd fremst i hodet i vårt arbeid, derfor er båten godt utstyrt og rigget for lasting og lossing med våthåving for skånsom håndtering av fisk som ikke er egnet å kjøre gjennom en vakuumpumpe, eller trykk-losse/laste gjennom skipets rørgater.

Alt vann inn og ut av brønn UV-behandles i henhold til myndighetenes regelverk som trådte i kraft 1. januar 2021.

Smøla Våg kan i tillegg til dette utføre frakt av levende fisk og utsetting av Smolt.