VI TAR VARE PÅ DINE VERDIER

Eines leverer kvalitetsmessige avlusertjenester til havbruksnæringen, med en leveregel som sier «Vi tar vare på dine verdier». Dette gjør at vi kan tilby tjenester fra øverste hylle innen alle våre fagområder.

Hos Eines er fiskevelferd alltid i fokus, i alle ledd i organisasjonen, og i alle tjenester som blir levert. Her setter alle ansatte fiskevelferd først i rekken

SKÅNSOM OG EFFEKTIV AVLUSING UTEN KJEMIKALIER

Eines AS benytter seg av FLS som avlusermetode - også omtalt som grønn avlusing. Grønn avlusing innebærer ingen kjemikalier og lavt energibruk, og er svært skånsomt for laksen. Dette underbygger vårt mål om å være best på fiskevelferd.

FLS-avluser kaller vi «fiskens SPA-behandling», det baserer vi på at fisken til enhver tid oppholder seg i det sjøvannet den til vanlig lever i, og at lusefjerningen skjer med lavtrykksspyling med sjøvann. Avlusningseffekten på behandlingene ligger normalt på 93-95% fjerning av lus fra fisken.

Våre ansatte har drevet dette anlegget siden sommeren 2016 og har siden den gang behandlet tusenvis av tonn med laks hvert år. Avlusningene har blitt gjennomført med veldig gode resultater, med en dødelighet som ligger fra 0,5% og under på de aller fleste behandlingene.

ET ANLEGG MED HØY KAPASITET

Våre fartøy har kapasitet fra 100 tonn/timen, til 200 tonn/timen. For å optimalisere vår kapasitet er anlegget i stadig utvikling, og siden 2016 har vi jobbet tett med våre produsenter for å gjøre utstyr mer effektivt og trygt, og ikke minst lettere å jobbe med for våre medarbeidere ute på båter og lokaliteter.

Våre fartøy kan behandle fra en merde til en annen, men kan også behandle tilbake til samme merde.

Vi har erfaring med behandling av laks i alle størrelser, fra 250 gram og opp til 10-12 kilos stamfisk. Vi har behandlet fisk langs hele norskekysten, fra Stavanger i sør til Kjøllefjord i nord, i sjøtemperaturer fra 3,5 grader til 18 grader, med like god effekt og lav dødelighet.