Foto: Per Kvalvik

Eines oppnår fantastiske resultater på IMM

Under avlusningsjobber nå i høst for gode kunder, oppnås det Eines mener er meget lovende resultater og som står til Eines sitt motto, «Vi tar vare på dine verdier». 

Ved avlusning hos flere oppdrettere eller kunder foregående ukene avluste Eines sine fartøy ved flere lokaliteter og inntil 3-4000 tonn laks i str 3 til 3,5 kg. Resultatene er veldig gode og godt dokumentert gjennom kundenes fiskehelsepersonell. Personell har overvåket hele operasjonene og dokumentert jevnlig gjennom inspeksjon av fisk før, under og etter avlusningene. De har også dokumentert fiskens helse og appetitt etter operasjonene. Noe som bevitner at oppdragene har gått veldig bra.

 

Vi har tatt ut et tilfeldig antall merder fra operasjonene og satt opp resultatene. Der ble totalt behandlet 2 750 000 kg fisk i flere merder. Utvalgte fisk er på snitt 3,1 kg.

På utvalget er det en samlet dødelighet på 0,04% etter behandling, dødeligheten før behandling lå på 0,01% og etter 7 dager er total dødeligheten 0,07%: Effekten av fjerning av lus er på 93,2% for alle tre stadier.

 

Behandlingsdødeligheten her gir et tap i kg på 1100 kg, noe som gir et tap på kr 77 000 ved en tenkt kg pris på kr 70,-( jfr nasdaq uke 36). Tenker man seg her at dødeligheten hadde vært på 1%, noe som ikke er uvanlig ved en IMM behandling iflg næringen, ville man ha fått et tap pr kr ca 1,9 millioner med samme forutsetninger i pris og vekt!

 

Tenker man seg at differansen på det som er gått tapt mellom 0,04% dødelighet og 1% dødelighet om den fisken fikk levd frem til 5,5 kg slaktevekt og oppnådd en slaktepris på 74.- pr kg, blir tapet på ca 3,5 millioner. Så derfor er det med stor sikkerhet vi i Eines kan si vi lever opp til vårt motto «Vi tar vare på dine verdier», sier daglig leder Jan Eirik Nordseth i Eines.

0