Lagerbygg Kaiveien 74

Eines satser i Hjemkommunen

Eines AS rederi satser i hjemkommunen og kjøper næringseiendom i kaiveien 74 for å etablere en base i Nerdvika på Smøla. 

Eines rederi har lenge sett etter muligheter for å etablere seg i hjemkommunen Smøla med et lagerbygg i nær tilknytning til kaiarealer. 
Nå har de kjøpt næringseiendommen i Kaiveien 74 i Smøla kommune og leier samtidig kaien i en langtidsavtale med Kristiansund og Nordmøre Havn.

Eines har intenson om å ruste opp lageret og områdne rundt bygget samt etablere en landstrømsordning for større båter som bruker og leier kaien i Nerdvika. 

0