Eines skaper seg handlingsrom for nye prosjekter

På styremøte fredag 06.okt vedtok styret etter en lengre prosess å takke ja til et bud på båten Smøla Viking. Båten selges da ut av landet og Aquakulturnæringen.

Smøla Viking selges til et indisk selskap og ut av havbrukssegmentet. Den skal settes tilbake til PSV formålet, og jobbe innen Offshore markedet i India de neste 5 årene. Båten skal levere avlusningstjenester i nord og midt-norge ut året og skal overleveres til de de nye Indiske einerne her i Norge 20.januar. Båten skal gjennom en betydelig ombygging og en 20.års klasse før den seiler til India og starter sin nye hverdag der.


Vi har i lengre tid jobbet inn mot havbruksnæringen både i Norge, UK, Scotland og Færøyane for å skaffe en ny avtale for båten uten å lykkes. Styret har derfor valgt å selge i stedet for å satse på et usikkert spotmarked, sier styreleder Roger Osen.

Salget vil gi selskapet et økonomisk handlingsrom for nye prosjekter. I tillegg tar vi bort en kapasitet med FLS i spotmarkedet og tror dette kan medføre økt etterspørsel for et av våre andre fartøy som opererer med samme system.

Vi har mange tråder vi følger, men det er ingen som er så klare at vi har en direkte ny jobb for ansatte som blir berørt som følge av salget. Det er alltid det vanskeligste når slikt skjer sier Osen videre

Det er et skrikende behov for dyktige sjøfolk så vi er ikke bekymret for fremtiden for de ansatte vi ikke har plass til akkurat nå, og vi håper at innen rimelig tid så har vi et prosjekt klart, slik at vi igjen kan tilby gode kolleger jobb igjen sier daglig leder Jan Eirik Nordseth

Eines AS forsetter i akvakulturnæringen med brønnbåten Smøla Våg og avlusningsfartøyet Lautus. Vi har stor tro på at disse fartøyene vil yte gode tjenester til næringen fremover. Smøla Våg vil oppgraderes med blant annet ny motor nå i vinter og Lautus vil fortsette å tilby effektive og skånsomme avlusningstjenester til nye og eksiterende kunder, sier Nordseth videre

0