Utdeling av Sponsormidler

Ny sponsor avtale til Smøla Skytterlag

Sponsormidler 2023

Fredag 5.mai inngikk Smøla Skytterlag en ny treårsavtale. Dette er en forlenging og en utvidelse av den tidligere avtalen som har pågått de tre foregående årene. 
 
Vi har støttet skytterlaget og fulgt dem nå i tre år og sett det positive arbeidet dem gjør for sine medlemmer i Smøla Kommune, samt et dem profilerer kommunen på en positiv måte i hele fylket og landet.  
Dette er noe vi i Eines vektlegger høyt nå når vi har tredoblet avtalen og signert denne for tre nye år.  
Vi ser frem til et godt og suksessrikt samarbeid og ønsker alle skytterne i Smøla Skytterlag lykke til i de stevner dem deltar i de neste tre årene.  
 
I tillegg har Nekton og Eines flere løpende avtaler, samt at flere fikk tildelt sponsor penger og gavemidler etter den årlige utlysningen.  
Nekton har løpende avtale med Aure IL, Aure Arena og Smøla IL. Og Eines har løpende avtale med Smøla Darts Klubb, Smøla Golfklubb og Smøla Skytterlag som nevnt over.  
I tillegg til dette har følgende fått tildelt gavemidler/sponsorpenger i alt fra 1000.- - 5000.-  


Fra Nekton:  


Innsmøla Ungdomslag 
Tustna Helselag 
Vestsmøla Vel 
Hansavalen 
Smøla Pensjonistforening 


Fra Eines:  


Smøla Taekwondo 
Hopen Sanitetsforening 
Veiholmen Velforening 
Smøla Trening og Trivsel 
Smøla Paintball 
Nerdvika Grendelag 
Smøla Reumatikerlag 
 
Totalt har Eines og Nekton i år bidratt med 130 000.- til aktivitetsretta tiltak i Aure og Smøla kommune. Vi er sammen med eierne i selskapene stolt over og kunne være en bidragsyter som skaper aktivitet for alle innbyggerne i de to kommunene.  
 
 
Daglig lederne i de to selskapene Jan Eirik Nordseth for Eines og Christian Wikan for Nekton sier det kommer ny dato for nye utlysning vinteren 2024 så da er det bare og følge med igjen og søke da.  

0