Smøla Viking overlevert til nye eiere

Smøla Viking som tidligere er avtalt solgt, ble i dag overlevert til nye eiere i Kristiansund.
01.feb 2024 klokken 10:45 overleverte Kaptein Frode Roksvåg skipet til den Indiske kapteinen fra rederiet SMO (Samundar Manthan Offshore)

Smøla Viking som rederiet Eines kjøpte fra Gard supply i 2020 ble i dag overlevert til SMO fra India. 

Smøla Viking har i Eines sitt eie operert inne aquacultur næringen som avlusningsfartøy for kunder i Lofoten og Vesterålen i 3 år. Etter en grundig vurdering i styret ble det tatt beslutning om salg av skipet da det ikke lyktes å få forlengede kontrakter for fartøyet inne havbruksnæringen som avlusningsfartøy.

Nå for nye eier skal Smøla Viking, som forøvrig vil bli hetende SMO Viking, settes tilbeke som offshore fartøy og driftes inn mot en kontrakt for Indiske ONGC som driver med boring og leiting etter Olje utenfor India. SMO Viking skal gjennom en betydelig ombygging før den settes i jobb nærmere sommeren 2024. 

Eines ønsker fartøy og nye eiere masse lykke til i tiden som følger, samt en trygg og fin seilas fra Norge til India når den tid kommer. 

0