VÅRE FARTØY

Eines AS er et innovativt rederi som leverer servicebåter og fartøy for havbruksnæring. Fartøy spesielt tilpasset for effektiv og skånsom avlusing.

Bilde av M/S Lautus

M/S Lautus

MS Lautus er den gamle kystverksbåten MS Vestfjord. Den ble kjøpt av Rent Havbruk og rustet ut til avlusnings fartøy med 3FLS linjer og en kapasitet på 150 t/timen. MS Lautus er opplærings og visningsfartøy for Flatsetsund sine spylere. Her er det fasiliteter for at kunder og nye aktører kan være med å se og inspisere jobben som gjøres.

M/S Lautus

 • Example label Subtext

 • Kallesignal LHND

 • MOBIL 913 14 938

 • E-post lautus@pureship.no

 • OPPDRAG Avlusning, Service havbruksnæringen

 • LENGDE 31 M

 • Bredde 8,5 M

 • Hastighet 9 KN

 • BRT 267 BRT

Se hvor båten befinner seg

SMØLA VIKING

Et fartøy med høy kapasitet, spesialdesignet for effektivt avlusningsarbeid.

Les mer om kjøpet av båten her

KAPASISTET

 • FLS avlusersystem, ingen kjemikalier, kun bruk av sjøvann

 • 4 linjer med makskapasitet på 200T/t

 • Trommelfilter for oppsamling av lus

Se hvor båten befinner seg

SMØLA VÅG

I 2020 kjøpte vi brønnbåten «Hedda» og døpte den om til «Smøla Våg».

Les mer om kjøpet av båten her

Les mer om vår brønnbåt

KAPASITET

 • 22-23 tonn smolt

 • 60–70 tonn slaktefisk

 • 580 kubikk

Se hvor båten befinner seg

AIS

Her kan du til enhver tid se hvor våre servicebåter og fartøy befinner seg. AIS Live er et interaktivt kart som gir oversikt over skipstrafikken.